Konferencja FSSM RP w Warszawie w dniu 26.09.2016

W dniu 26.09.2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez FSSM RP pt. „Służby Mundurowe w społeczeństwie obywatelskim” w której uczestniczyli członkowie naszego Stowarzyszenia kol. Bogdan Łukaszewicz, Kazimierz Mruk, Stanisław Molik, Jan Fabiański i Marian Grzesik

http://fssm.pl/uploads/media/zaproszenie_fssm_konferencja.jpg

W konferencji uczestniczyli i wystąpili z referatami min;

Andrzej Milczanowski b.Minister Spraw Wewnętrznych

Henryk Majewski b. Minister Spraw Wewnętrznych

Janusz Zemke b. Minister Obrony Narodowej

Jerzy Jaskiernia Marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich

Krzysztof Olkowicz Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

gen. Adam Rapacki b. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

prof. Marek Chmaj

prof. Janusz Szymborski

prof. Jakub Jałoszyński

gen. SG Tadeusz Frydrych

gen.dyw. dr Franciszek Puchała,