Stowarzyszenie

Członkowie założyciele Stowarzyszenia Komendantów Policji

Od 19 X 2010 nasze Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.