Kontakt

Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Komendantów Policji IV Kadencja

Stowarzyszenie Komendantów Policji
Adres: ul. Żwirki i Wigury 7, 34-600 Limanowa

e-mail: komendanci@gmail.com

NIP 7372089678 Regon 120416590

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Limanowej

nr. 16 8804 0000 0000 0025 0250 0001

Skład Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji:

Przewodniczący Zarządu
insp. w st. spocz. mgr Stanisław Smoleń
tel. kom. +48 663 709 395

Zastępca Przewodniczącego
insp. w st. spocz. mgr Tadeusz Stachak
tel. kom. +48 606 200 428

Skarbnik
mł.insp. w st. spocz. Andrzej Mróz
tel. kom. +48 795 111 131

Sekretarz
mł.insp.w st. spocz. Marian Grzesik

tel. kom.+48 666 070 182
e-mail: mariangrzesik@wp.pl

Członek
insp. w st. spocz Bogdan Tabiś
tel.kom. +48 604 428 701