Zebranie sprawozdawczo wyborcze

W dniu 18.02.2012 r. w Regietowie odbyło się Walne Zebranie Sprawo-zdawczo wyborcze Stowarzyszenia Komendantów Policji w trakcie którego dokonano podsumowania 5-cio letniej kadencji . Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Komendantów Policji. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Henryk Borowiński, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie Andrzej Czopek oraz Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Michał Gawlik.W trakcie obrad podsumowano dotychczasową działalność zwracając dużą uwagę na integrację środowiska służb mundurowych a w szczególności na utrzymywanie bieżących kontaktów z osobami będącymi w służbie. Obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego zakończono podjęciem uchwały. W tym samym czasie dla osób towarzyszących zorganizowano zwiedzanie zabytków kultury łemkowskiej z przewodnikiem w osobie duchownego kościoła prawosławnego. Po zakończonych obradach korzystając z pięknej zimowej pogody oraz możliwości organizacyjnych stadniny koni huculskich na terenie której odbywało się zebranie członkowie stowarzyszenia wraz z zaproszonymi gośćmi i osobami towarzyszącymi uczestniczyli w profesjonalnym kuligu zaprzęgów konnych. Zaś tradycyjnie w godzinach wieczorowo nocnych wszyscy uczestnicy kontynuowali integrację począwszy od uroczystej kolacji a śniadaniem kończąc. Poniżej zdjęcia z obrad i imprez towarzyszących.

Władze Stowarzyszenia Komendantów II kadencji

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji

insp. w st. spocz. Antoni Forgiel – Przewodniczący
insp. w. st. spocz. Stanisław Smoleń – Zastępca Przewodniczącego
mł. insp. w st. spocz. Marian Grzesik – Sekretarz
mł. insp. w st. spocz. Andrzej Mróz – Skarbnik
insp. w st. spocz. Józef Czapla – Członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Komendantów Policji

insp. w st. spocz. Jerzy Kruczek – Przewodniczący
mł. insp. w st. spocz. Eugeniusz Dąbrowski – Członek
asp. sztab. Bronisław Szumilas – Członek