ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE TĘGOBORZE 2022

W dniu 21.05.2021 r. W Tęgoborzy odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Komendantów Policji W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Przewodniczący Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji Marek Hebda.W trakcie zebrania po przedstawieniu sprawozdań ustępujący zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie otrzymał absolutorium. Tradycyjnie wręczono okolicznościowe upominki z życzeniami kolegom którzy ukończyli 60 lat Józef Hebda, Mirosław Młynarczyk oraz 70 lat Krzysztof Ożóg i Barbara Mruk. Wybrany został również nowy zarząd w osobach Przewodniczący Stanisław Smoleń, Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Stachak ,Sekretarz Marian Grzesik , Skarbnik Andrzej Mróz, Członek zarządu Bogdan Tabiś. Wybrano również Komisję rewizyjną w składzie Dąbrowski Eugeniusz Przewodniczący , Bronisław Szumilas sekretarz, Ryszard Róg członek. Ustępujący Przewodniczący Zarządu z przyczyn osobistych nie zgodził się na kandydowanie do Zarządu. Walne Zebranie mając na względzie długoletnie kierowanie zarządem i szczególne zasługi dla Stowarzyszenia podjął uchwalę o nadaniu ustępującemu Przewodniczącemu Antoniemu Forgielowi tytułu Honorowego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji. Równocześnie Stanisław Smoleń wręczył w imieniu zarządu okolicznościową statuetkę z drobnym upominkiem oraz w imieniu nieobecnego członka wspierającego Tomasza Ćwikowskiego okolicznościowy upominek. Również członek wspierający Piotr Liwiński przekazując podziękowania i życzenia wręczył okolicznościowy upominek. Goście zaproszeni Zdzisław Czarnecki i Marek Hebda przekazali życzenia i okolicznościowe listy gratulacyjne ustępującemu Przewodniczącemu Zarządu oraz życzenia dla nowo wybranego zarządu. Po zakończeniu obrad i uroczystym obiedzie spędziliśmy mile czas na grillu z członkami rodzin, sympatykami stowarzyszenia i zaproszonymi gośćmi.