Zebranie sprawozdawcze Tegoborze 2021

W dniu 4.09.2021 r. w Tegoborzy w hotelu Litwiński odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Komendantów Policji połączone z zabawą z osobami towarzyszącymi i sympatykami stowarzyszenia. Spotkanie to było oczekiwane przez wszystkich z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny i niemożność odbywania spotkań. Również planowana wycieczka w roku poprzednim w rejon Lubelszczyzny nie odbyła się z uwagi na pandemię. Na spotkaniu Przewodniczący Zarządu kol. Antoni Forgiel wręczył okolicznościowe upominki kol Mieczysławowi Sukiennikowi z okazji ukończenia 70 lat życia oraz Eugeniuszowi Liszce z okazji ukończenia 60 lat życia. W części oficjalnej po przedstawieniu sprawozdań z działalności zarządu oraz komisji rewizyjnej członkowie stowarzyszenia udzielili jednogłośnie absolutorium zarządowi. W dalszej części spotkania wszyscy wyśmienicie bawili się przy grillu i wspaniałej muzyce.