Czchów 2020

W dniu 15.02.2020 r. w Czchowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia Komendantów Policji. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Przewodniczący Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki, przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji nadinspektor w st. spocz. Marek Hebda oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie Kaczmarczyk Jan. W trakcie spotkania członkowie Zarządu Antoni Forgiel Stanisław Smoleń oraz Marian Grzesik zostali uhonorowani przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Jana Kaczmarczyka medalami z okazji 100 lecia Policji. Również Zarząd SKP uhonorował zaproszonych gości odznakami organizacyjnymi stowarzyszeniami z logo stowarzyszenia.

Tradycyjnie już jubilatom z okazji ukończenia 80 lat Andrzej Czopek oraz 60 lat Bogdan Tabiś, Janusz Gawlak i Lubiński Wojciech wręczone okolicznościowe listy gratulacyjne.

W trakcie obrad po przedstawieniu sprawozdań finansowego oraz z działalności za 2019 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium.

Po uroczystym obiedzie zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem po średniowiecznym miasteczku Czchów oraz do rewitalizowanego Zamku Królewskiego z XIII wieku. Dzień zakończyliśmy wspólną zabawą karnawałową.