Zebranie sprawozdawcze w Tęgoborzy

Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji który przywitał zaproszonych gości w osobach :przedstawiciela Stowarzyszenia Generałów Policji Marka Hebda, Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisława Czarneckiego, oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie Kaczmarczyk Jana.

Członkowie stowarzyszenia uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w roku 2018 dwóch naszych kolegów Józefa Semika i Leszka Cichockiego

W trakcie spotkania uhonorowano grawitonami członków naszego stowarzyszenia Skowrońskiej Marii, Kitajewskiemu Adamowi oraz Maziak Krzysztofowi z okazji okrągłej rocznicy urodzin.

W dalszej części spotkania zarząd przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności uzyskując jednomyślnie absolutorium od zebranych członków. Po wyczerpaniu porządku obrad rozpoczęto zabawę karnawałową z której zdjęcia publikujemy poniżej.