Zebranie sprawozdawcze w Czchowie

W dniu 3.02.2018 r. w Czchowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Komendantów Policji połączone z zabawą karnawałową członków i sympatyków stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyli goście w osobach Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki, Przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji nadinspektor Marek Hebda oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Krakowie Janusz Kaczmarczyk. W pierwszej części spotkania Przewodniczący Zarządy Stowarzyszenia Komendantów Policji Antoni Fogiel przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r. skarbnik stowarzyszenia Andrzej Mróz zapoznał członków z wynikami finansowymi oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Dąbrowski przedstawił sprawozdanie Komisji z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.W trakcie zebrania w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji kol. Janusz Kaczmarczyk wręczył kol. Antoniemu Forgielowi i Stanisławowi Smoleniowi odznaczenia przyznane za wybitne zasługi na rzecz SEiRP

W związku z zbliżającym się terminem Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP członkowie Stowarzyszenia Komendantów Policji wybrali 3 delegatów na kongres w osobach Marian Grzesik, Stanisław Smoleń i Zdzisław Bartula.

Tradycyjnie uhonorowano listami pochwalnymi Jubilatów Andrzeja Małka, Mariana Grzesika i Jana Marka w związku z ukończeniem 6o lat życia i Adama Wolfram w związku z ukończeniem 70 lat.

Po części oficjalnej wszyscy uczestniczyli w zabawie karnawałowej. Poniżej zdjęcia z spotkania.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC