Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Tęgoborzy

 

W dniu 18.02.2017 r w miejscowości Tegoborze w hotelu „Litwiński” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia Komendantów Policji, połączone z obchodami X-lecia powstania Stowarzyszenia. W zabraniu uczestniczyli goście w osobach Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki, generałowie w stanie spoczynku Antoni Kowalczyk, Bugusław Strzelecki i Marek Hebda reprezentujący Stowarzyszenie Generałów Policji RP, oraz Starosta powiatu limanowskiego Jan Puchała , Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Krakowie Jan Kaczmarczyk a także Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu mł.insp. Jarosław Tokarczyk.

W trakcie spotkania wręczono okolicznościowe grawitony jubilatom kol. Antoniemu Kowalczykowi, Ryszardowi Rogowi, Zdzisławowi Bielach, Koział Bolesławowi ,oraz Michalskiemu Andrzejowi.

Walne zebranie przyjeło sprawozdania udzielając absolutorium ustępującemu zarządowi. W wyniku przeprowadzonych wyborów ponownie na III kadencje został wybrany dotychczasowy Zarząd .Skład Komisji Rewizyjnej uległ zmianie w miejsce zmarłego członka stowarzyszenia Jerzego Kruczka wybrany został kol. Ryszard Róg.

W trakcie obchodów X lecia Stowarzyszenia wszyscy członkowie zostali uhonorowani okolicznościowym medalem oraz otrzymali drobne upominki.

Zarząd Stowarzyszenia a przez to i członkowie uhonowali zostali okolicznościowymi listami gratulacyjnymi i upominkami przez zaproszonych gości a w szczegółności:

  • nadinsp. w/s Marek Hebda odczytał list gratulacyjny w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji nadinsp. w/s Adama Rapackiego oraz wręczył okolicznościowy grawiton.
  • Wiceprezes Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych województwa Małopolskiego Jan Fabiański wraz z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisławem Czarneckim wręczył medal za zasługi dla Porozumienia oraz okolicznościowy list gratulacyjny.
  • Starosta powiatu limanowskiego wręczył okolicznościowy lista gratulacyjny wraz z znakomitą płaskorzeźbą
  • Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu mł insp. Jarosław Tokarczyk wręczył okolicznościowy grawitoni oraz list gratulacyjny.
Zarzad w trakcie obchodów X lecia powstania stowarzyszenia spotkał się z bardzo ciepłymi i życzliwymi wyrazami uznania członków stowarzyszenia i zaproszonych gości za co serdecznie dziękuję.