Walne Zebranie w Czchowie

W dniu 1.03.2014 r. w miejscowości Czchów w hotelu „Łaziska” odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Komendantów Policji. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Czarnecki Zdzisław, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Emerytów i Rencistów Policyjnych Andrzej Czopek oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzesku insp. Gurgul Roman. W trakcie spotkania Przewodniczący Zarządu Antoni Forgiel przedłożył sprawozdanie z prac Zarządu informując o podejmowanych przedsięwzięciach, przedstawiając również propozycje do pracy na rok bieżący. W wyniku głosowania zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium. W trakcie spotkania członkom którzy ukończyli 60 lat życia tj kol. Kazimierzowi Mrukowi i kol. Sławomirowi Mazur wręczono okolicznościowe grawitony. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki w swoim wystąpieniu poinformował o inicjatywach poodejmowanych przez Zarząd Federacji, przedstawiając również cele i zadania Federacji. Po zakończeni obrad członkowie oraz sympatycy stowarzyszenia skorzystali z atrakcyjnej przejażdżki amfibią po kąpielisku „Chorwacja”. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą przy grillu i góralskiej kapeli.

Poniżej zdjęcia z Walego Zebrania oraz z części związanej z integracją członków