Spotkanie w Szczucinie

W dniu 22.06.2013 r.w Szczucinie odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Komendantów Policji.Spotkanie obywało się w siedzibie jedynego w Polsce Muzeum Drogownictwa . Muzeum powstało w 1982 roku, funkcjonuje jako Wydział Historii Drogownictwa, gdzie gromadzi się wszelkie pamiątki związane z budownictwem drogowym. Bryła głównego budynku z dwiema wieżami i łukowym przęsłem przypomina formą most. Do zwiedzania przeznaczone są dwie ekspozycje: zewnętrzna, na której można podziwiać maszyny i urządzenia, które niegdyś służyły drogowcom oraz wewnętrzna, która pokazuje eksponaty dotyczące budowy i utrzymania dróg i mostów, sposób pracy przy budowach w postaci scenek z figurami ludzkimi naturalnych rozmiarów, a także drogi i mosty w sztuce. Obok budynku, na niewielkim wzniesieniu zlokalizowany jest skansen maszyn drogowych, wybudowany w formie spiralnej alejki o długości ok. 1 km. Alejka wykonana jest z kostki brukowej, ma wbudowane oryginalne elementy dróg takie jak krawężniki, przepusty, kraty ściekowe itp. Budynek ze skansenem połączony jest kładką mostową o długości 51 m. Spotkanie było bardzo udane, na pewno wszyscy będą wspominać smaczne potrawy, miłą obsługę i wspaniałą atmosferę jak i również beznadziejną walkę z komarami.