Zebranie sprawozdawcze w Czchowie 2013 r.

W dniu 2 lutego 2013 r. w Czchowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Komendantów Policji. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Henryka Borowińskiego Wiceprezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Andrzeja Czopka Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie oraz insp. Roberta Biernata Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku. W spotkaniu uczestniczyli również nowo przyjęci członkowie min. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Wożniak, któremu na zebraniu wręczono legitymację członka stowarzyszenia i mł. insp. w st. spocz. Zdzisław Bartula Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Na zebraniu podsumowana została działalność Stowarzyszenia za rok 2012, która znalazła uznanie członków , gdyż jednogłośnie Zarządowi udzielono absolutorium. W trakcie spotkania Henryk Borowiński w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych odznaczył Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Antoniego Forgiela odznaką przyznawaną za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Po zakończeniu obrad planowany był kulig, jednakże pogoda nie dopisała i poprzestano na zabawie przy grillu i góralskiej muzyce. Wszyscy bardzo dobrze się bawili próbując swoich sił w śpiewaniu góralskich piosenek i graniu na posiadanych przez górali instrumentach.