Nadzwyczajny Kongres

22 Listopada 2012 roku obradował w Warszawie NADZWYCZAJNY KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP, w którym uczestniczyli delegaci Stowarzyszenia Komendantów Policji Antoni Forgiel i Stanisław Smoleń

Po wysłuchaniu hymnu państwowego przez delegatów obrady Kongresu otworzył Prezydent Federacji gen. dyw. w st. spocz. Adam RĘBACZ. Zgodnie z przyjętym przez delegatów Regulaminem obrad, Prezydium kongresu tworzyło Prezydium Zarządu Federacji, a obradom przewodniczył Prezydent Federacji. Po wysłuchaniu informacji sprawozdawczych złożonych przez Prezydenta i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrzeniu spraw proceduralnych, przyjęto po dyskusji projekt zmian w statucie. Przyjęto również po dyskusji projekt nowej uchwały programowej oraz deklaracji ideowej Federacji. W kolejnym punkcie obrad zmieniono skład Zarządu Federacji.

. Zgodnie z § 21 Statutu dokonano wyboru nowych członków zarządu zapewniając reprezentację w zarządzie wszystkim stowarzyszeniom. Do składu Zarządu Federacji został wybrany min. Antoni Forgiel Prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji.

Zapraszam na stronę Federacji (www.fssm.pl) a w szczególności do czytania biuletynu, gdzie prezentowane są również informacje z Stowarzyszenia Komendantów Policji.