Szczawnica 2010

W dniu 6 lutego 2010 r. w Szczawnicy w sanatorium „Dzwonkówka” odbyło się III Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komendantów Policji. W trakcie zebrania podsumowano trzeci rok działalności Stowarzyszenia Komendantów, oraz przyjęto plan pracy na 2010 rok. Jednym z istotnych tematów obrad było uchwalenie instrukcji obiegu dokumentów finansowych stowarzyszenia, konieczne z uwagi na doprecyzowanie finansowania kół terenowych i sposobu obiegu dokumentów finansowych między Kołami terenowymi a Zarządem Stowarzyszenia. W dalszej części omówiono bieżące sprawy organizacyjne w tym stan prac związanych z powstającą Federacją Służb Mundurowych, której Stowarzyszenie Komendantów jest członkiem. Osoby towarzyszące w tym czasie zwiedzały pod opieką przewodnika przepiękną w zimowej scenerii miejscowość uzdrowiskową. Po zakończonych obradach odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi. Część osób skorzystała z możliwości jakie dają wyciągi narciarskie w Szczawnicy.