10-lecie

90-lecie powołania Policji Państwowej i 10 lecie powstania małopolskiej policji.

W dniu 26.06.2009 r. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie z inicjatywy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Stowarzyszenia Komendantów Policji w ramach obchodów 90 rocznicy powstania Policji Państwowej i 10. rocznicy utworzenia małopolskiej policji odbyło się spotkanie komendantów wojewódzkich oraz komendantów miejskich i powiatowych województwa małopolskiego, którzy tworzyli struktury policji po nowym podziale administracyjnym na szczeblu województwa i powiatu oraz ich następców z aktualnie urzędującymi komendantami. W spotkaniu wzięli udział min. jedni z pierwszych małopolskich komendantów nadinsp. Eugeniusz Szczerbak, nainsp. Stanisław Kowalczyk – nadinsp. Adam Rapacki w związku z obowiązkami służbowymi nie dał rady przybyć, przysyłając list z pozdrowieniami. W trakcie spotkania Małopolski Komendant wojewódzki mł.insp. Andrzej Rokita przedstawił dane porównujące początki małopolskiej policji ze stanem obecnym informując o dokonywanych zmianach i uzyskiwanych osiągnięciach przez ostatnie 10-lecie. Następnie uczestnicy spotkania podzielili się swoimi wspomnieniami z tego okresu min. nadinsp. Szczerbak Eugeniusz wspominał trudności związane z tworzeniem policji na szczeblu województwa małopolskiego i problemy wynikające ze scaleniem w jeden organizm jednostek przejętych z kilku województw. Insp. Jan Leśniak przypomniał, jaki był stan budynków oraz zaplecza administracyjno-gospodarczego, zarówno komendy wojewódzkiej jak i jednostek terenowych. Również komendanci miejscy i powiatowi podzielili się swoimi wspomnieniami z tego okresu. Po części oficjalnej przy jednostce wojskowej w Niedźwiedziu odbyła się dalsza część przy grochówce i grillu.