Rożnów 2009

W dniu 7 lutego 2009 r. w Rożnowie odbyło się II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komendantów Policji. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych kol. Zdzisław Czarnecki, Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie kol. Andrzej Czopek oraz Dyrektor PZU ds. klienta korporacyjnego Izabela Wolańska. Do uczestników Walnego Zebrania skierowane zostały podziękowania za zaproszenie wraz życzeniami owocnych obrad od Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Pana mł. insp. Mariusza Dąbka. W trakcie Walnego Zebrania dokonano podsumowania drugiego roku działalności stowarzyszenia oraz przyjęto plan pracy na 2009 rok. Głównym tematem obrad były zmiany w statucie, zmierzające do dostosowania go do nowych uwarunkowań i celów działalności stowarzyszenia oraz sprawy sprawozdawczo-organizacyjne. Zasadnicze zmiany w statucie to wprowadzenie możliwości tworzenia kół terenowych oraz określenie statusu współmałżonków członków stowarzyszenia. Na Walnym Zebraniu podjęto również uchwałę o przystąpieniu Stowarzyszenia Komendantów Policji do Federacji Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej, wybierając czterech przedstawicieli SKP do pracy w tworzonej federacji. Osoby towarzyszące w tym samym czasie zwiedzały obiekty zabytkowej zapory wodnej w Rożnowie. Po zakończonych obradach obyło się tradycyjne spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi.