Wieliczka 2008

W dniu 11.10.2008 r. odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Komendantów Policji. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania kopalni soli w Wieliczce, będące dla wielu pierwszym spotkaniem z tym unikatowym w skali europejskiej zabytkiem. W dalszej części po obiedzie w zajeździe „Stara Gawęda” w miejscowości Czechówka obyło się zebranie członków, na którym omówiono bieżące sprawy stowarzyszenia, w tym zaakceptowano projekt zmiany statutu przedstawiony przez zarząd. Po krótkich lecz intensywnych obradach rozpoczęto zabawę towarzyską przy muzyce i grillu.