Regietowo 2008

W dniu 19 stycznia 2008 roku w Regietowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Komendantów Policji. Spotkanie to odbyło się praktycznie w rocznicę rejestracji stowarzyszenia (17.01.2007 r.). W okresie minionego roku w dużej mierze skupiano się na elementach organizacyjnych związanych z tworzeniem podstaw funkcjonowania stowarzyszenia. W dniu 9.03.2007 r. wybrano zarząd w osobach:

  • Przewodniczący Zarządu Antoni Forgiel
  • Z-ca Przewodniczącego Stanisław Smoleń
  • Skarbnik Andrzej Mróz
  • Sekretarz Józef Czapla
  • Członek Marian Grzesik

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Przewodniczący Jerzy Kruczek
  • Członek Eugeniusz Dąbrowski
  • Bronisław Szumilas

W dniu 20.04.2007 r. zorganizowano spotkanie emerytowanych Komendantów różnych szczebli z udziałem przedstawiciela PZU, który zaproponował 3 warianty grupowego ubezpieczenia, tak że na dzień 1.08.2007 r. można było podpisać umowę z PZU typu P w wariancie II.

Uzyskano regon, NIP, założono rachunek rozliczeniowy, opracowano stosowne dokumenty, w tym wzór legitymacji oraz logo stowarzyszenia.

W miesiącu październiku i listopadzie nasze stowarzyszenie zapraszane było na spotkania przez Urząd Marszałkowski m.in. do programu „Region Karpaty” oraz przez Starostwo Powiatowe do programu promującego powiat limanowski.

Aktualnie stowarzyszenie liczy 50 członków i co miesiąc przybywa nowych.

Na Walnym Zebraniu w Regietowie nakreślono plan działania na najbliższy okres, a w szczególności powołano Komisję Statutową do zmiany statutu, gdyż wiele nowych ciekawych wniosków zgłaszanych przez członków w zakresie działalności stowarzyszenia nie może być realizowanych w związku z sztywnymi ramami określonymi w aktualnym statucie.

Po wyczerpujących obradach nastąpiła dalsza część, w której główną atrakcją było pieczenie barana oraz kulig. Jednakże z uwagi na brak śniegu odbył się kulig nie na saniach lecz bryczkami po pięknej i malowniczej okolicy.